Výroba výlisků z plastických hmot

TECHNO Vyškov spol. s r.o.

Joklova 9, 682 01 Vyškov, Czech Republic

Tel.:
+420 517 341 681
Fax:
+420 517 341 682
Výroba:
+420 602 568 307
Nástrojárna:
+420 721 269 930
IČO:
25 58 51 77
DIČ:
CZ 25 58 51 77

© TECHNO Vyškov spol. s r.o., Joklova 9, 682 01 Vyškov, Czech Republic. Tel.: +420 517 341 681